Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pravoslávie4171 SGWaAP
0.309pravoslávne2592 SGWaAP
0.353pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.376pravoslávna10215 SGWaAP
0.384kresťanstvo112019 SGWaAP
0.425katolicizmus10809 SGWaAP
0.431pravoslávny20874 SGWaAP
0.444gréckokatolík7094 SGWaAP
0.468Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.475katolíctvo451 SGWaAP
0.478židovstvo9482 SGWaAP
0.485gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.494protestantizmus4455 SGWaAP
0.500katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.508pohanstvo5012 SGWaAP
0.511ortodoxné1539 SGWaAP
0.517Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.518patriarchát5131 SGWaAP
0.522byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.525náboženstvo212593 SGWaAP
0.527kresťanské38118 SGWaAP
0.540pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.542moskovský_patriarchát841 SGWaAP