Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pravicovo2617 SGWaAP
0.210ľavicovo2169 SGWaAP
0.322nacionalisticky833 SGWaAP
0.392ľavicová26769 SGWaAP
0.393liberálne3338 SGWaAP
0.406pravicová39813 SGWaAP
0.424pravicové4594 SGWaAP
0.443pravicový23170 SGWaAP
0.449ľavicový24638 SGWaAP
0.462nacionalistická10418 SGWaAP
0.466ideologicky8080 SGWaAP
0.471nacionálne766 SGWaAP
0.478ľavicové5710 SGWaAP
0.491pravicovo_orientovaný577 SGWaAP
0.491nacionalista17726 SGWaAP
0.494opozične511 SGWaAP
0.501populistická6408 SGWaAP
0.502liberálna27803 SGWaAP
0.502ľavičiar11215 SGWaAP
0.502pravičiar7057 SGWaAP
0.511ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.517prozápadne681 SGWaAP