Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pravičiar7057 SGWaAP
0.120ľavičiar11215 SGWaAP
0.247liberál38834 SGWaAP
0.304pravicový23170 SGWaAP
0.346ľavicový24638 SGWaAP
0.364marxista5377 SGWaAP
0.369populista9479 SGWaAP
0.384nacionalista17726 SGWaAP
0.410demagóg3233 SGWaAP
0.415konzervatívec23652 SGWaAP
0.419socialista39758 SGWaAP
0.423etatista1066 SGWaAP
0.426demokrat45238 SGWaAP
0.430liberálny25259 SGWaAP
0.440antikomunista1676 SGWaAP
0.440fašista26739 SGWaAP
0.447opozičník1942 SGWaAP
0.449sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.463ľavica44499 SGWaAP
0.465postkomunista1016 SGWaAP