Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000praveký7639 SGWaAP
0.306prehistorický2698 SGWaAP
0.339paleolitický635 SGWaAP
0.360praveká4434 SGWaAP
0.362pračlovek3122 SGWaAP
0.367neandertálec5358 SGWaAP
0.379predhistorický712 SGWaAP
0.380praveké2775 SGWaAP
0.383neolitický811 SGWaAP
0.390neandertálsky1061 SGWaAP
0.422lovec_mamut738 SGWaAP
0.428pravek13667 SGWaAP
0.450predhistorická864 SGWaAP
0.474pradávny3403 SGWaAP
0.478jaskynná_maľba770 SGWaAP
0.479paleolit2899 SGWaAP
0.493prehistorické1206 SGWaAP
0.503skamenelina5797 SGWaAP
0.507mamut9882 SGWaAP
0.509dávnoveký577 SGWaAP
0.518prehistorická2175 SGWaAP
0.522pästný_klin421 SGWaAP
0.535fosília6201 SGWaAP
0.543jaskynný_medveď968 SGWaAP
0.545neolit3979 SGWaAP
0.547predhistorické557 SGWaAP
0.554staroveký17040 SGWaAP
0.559dávnovek1745 SGWaAP
0.570archeologický_nález11565 SGWaAP
0.572dinosaurus27554 SGWaAP
0.572neolitická1373 SGWaAP
0.574ľudoop2881 SGWaAP
0.584Kelt12343 SGWaAP
0.587dinosauria804 SGWaAP
0.587jašter6475 SGWaAP
0.589mamutí_kel443 SGWaAP
0.589keltské3377 SGWaAP
0.593paleontologický_nález403 SGWaAP
0.593prapredok2077 SGWaAP
0.593dinosaurí551 SGWaAP
0.602kostrový_pozostatok1247 SGWaAP
0.607paleolitická574 SGWaAP
0.610neolitické680 SGWaAP
0.611australopitek624 SGWaAP