Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000praveký7639 SGWaAP
0.306prehistorický2698 SGWaAP
0.339paleolitický635 SGWaAP
0.360praveká4434 SGWaAP
0.362pračlovek3122 SGWaAP
0.367neandertálec5358 SGWaAP
0.379predhistorický712 SGWaAP
0.380praveké2775 SGWaAP
0.383neolitický811 SGWaAP
0.390neandertálsky1061 SGWaAP
0.422lovec_mamut738 SGWaAP
0.428pravek13667 SGWaAP
0.450predhistorická864 SGWaAP
0.474pradávny3403 SGWaAP
0.478jaskynná_maľba770 SGWaAP
0.479paleolit2899 SGWaAP
0.493prehistorické1206 SGWaAP
0.503skamenelina5797 SGWaAP
0.507mamut9882 SGWaAP
0.509dávnoveký577 SGWaAP
0.518prehistorická2175 SGWaAP
0.522pästný_klin421 SGWaAP
0.535fosília6201 SGWaAP
0.543jaskynný_medveď968 SGWaAP
0.545neolit3979 SGWaAP