Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.319slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.377neolitické680 SGWaAP
0.412žiarové_pohrebisko471 SGWaAP
0.423osídlenie33763 SGWaAP
0.433lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.445archeologický_nález11565 SGWaAP
0.453halštatská1153 SGWaAP
0.470paleontologický_nález403 SGWaAP
0.475eneolit1698 SGWaAP
0.478bukovohorská630 SGWaAP
0.479žiarový_hrob787 SGWaAP
0.484predhistorické557 SGWaAP
0.497včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.498popolnicové_pole740 SGWaAP
0.504hradisko17987 SGWaAP
0.505slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.505archeologicky1455 SGWaAP
0.508neolit3979 SGWaAP
0.510veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP