Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000praveké2775 SGWaAP
0.291prehistorické1206 SGWaAP
0.364predhistorické557 SGWaAP
0.371praveká4434 SGWaAP
0.380praveký7639 SGWaAP
0.392keltské3377 SGWaAP
0.448neolitické680 SGWaAP
0.491pravek13667 SGWaAP
0.494prehistorický2698 SGWaAP
0.500predhistorická864 SGWaAP
0.502jaskynné1490 SGWaAP
0.509prehistorická2175 SGWaAP
0.517skamenelina5797 SGWaAP
0.535lovec_mamut738 SGWaAP
0.538pradávne837 SGWaAP
0.539hradisko17987 SGWaAP
0.540jaskynná_maľba770 SGWaAP
0.541archeologický_nález11565 SGWaAP
0.542staroveké5553 SGWaAP
0.550neandertálsky1061 SGWaAP
0.550paleontologické509 SGWaAP
0.552archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.552pračlovek3122 SGWaAP
0.552paleolit2899 SGWaAP
0.556predhistorický712 SGWaAP