Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000praveká4434 SGWaAP
0.343prehistorická2175 SGWaAP
0.360praveký7639 SGWaAP
0.361predhistorická864 SGWaAP
0.371praveké2775 SGWaAP
0.476neolitická1373 SGWaAP
0.478jaskynná_maľba770 SGWaAP
0.488pravek13667 SGWaAP
0.493prehistorický2698 SGWaAP
0.500dinosauria804 SGWaAP
0.505keltská5418 SGWaAP
0.519pradávna2923 SGWaAP
0.520prehistorické1206 SGWaAP
0.521skamenelina5797 SGWaAP
0.523predhistorické557 SGWaAP
0.531stredoveká35919 SGWaAP
0.539predhistorický712 SGWaAP
0.540archeologická9248 SGWaAP
0.542pračlovek3122 SGWaAP
0.546dávnoveká514 SGWaAP
0.547archeologický_nález11565 SGWaAP
0.547neandertálsky1061 SGWaAP
0.549lovec_mamut738 SGWaAP
0.550paleolitický635 SGWaAP
0.552staroveká15215 SGWaAP
0.556neandertálec5358 SGWaAP
0.558keltské3377 SGWaAP
0.559paleontologická910 SGWaAP
0.560paleolitická574 SGWaAP
0.564starodávna8691 SGWaAP
0.572paleontologický_nález403 SGWaAP
0.573staroegyptská1138 SGWaAP
0.574neolitický811 SGWaAP
0.574fosília6201 SGWaAP
0.582archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.582mamut9882 SGWaAP
0.585starobylá13634 SGWaAP
0.585neolitické680 SGWaAP
0.593neolit3979 SGWaAP
0.593paleolit2899 SGWaAP
0.595halštatská1153 SGWaAP
0.597germánska2851 SGWaAP
0.598praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.601vykopávka11150 SGWaAP
0.606jaskynný_medveď968 SGWaAP