Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000praslovanský676 SGWaAP
0.274praslovančina499 SGWaAP
0.311praslovanské426 SGWaAP
0.357indoeurópsky2234 SGWaAP
0.422prajazyk415 SGWaAP
0.438staroslovanské777 SGWaAP
0.438západoslovanský604 SGWaAP
0.452staroslovanský1193 SGWaAP
0.458východoslovanský433 SGWaAP
0.459staroslovenský939 SGWaAP
0.487etnonymum471 SGWaAP
0.496slovanský43645 SGWaAP
0.497etymologický1232 SGWaAP
0.514južnoslovanský423 SGWaAP
0.535východoslovenské_nárečie852 SGWaAP
0.542slovotvorný4010 SGWaAP
0.543slovanské13717 SGWaAP
0.544apelatívum1524 SGWaAP
0.544indoeurópska805 SGWaAP
0.548staroslovenské485 SGWaAP
0.551západoslovenské_nárečie603 SGWaAP
0.552hláskový458 SGWaAP
0.554stredoslovenské_nárečie1079 SGWaAP
0.556etymologicky743 SGWaAP