Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000praslovanské426 SGWaAP
0.311praslovanský676 SGWaAP
0.351praslovančina499 SGWaAP
0.382staroslovanské777 SGWaAP
0.464etnonymum471 SGWaAP
0.484staroslovenské485 SGWaAP
0.495apelatívum1524 SGWaAP
0.497etymologicky743 SGWaAP
0.521indoeurópsky2234 SGWaAP
0.529slovanské13717 SGWaAP
0.533prajazyk415 SGWaAP
0.537staroslovanský1193 SGWaAP
0.541slabičné471 SGWaAP
0.568etymologický1232 SGWaAP
0.576slovotvorná_prípona547 SGWaAP
0.576nosovka441 SGWaAP
0.578sufix1841 SGWaAP
0.586západoslovanský604 SGWaAP
0.586staroslovenský939 SGWaAP
0.595južnoslovanský423 SGWaAP
0.599germánske1615 SGWaAP