Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000praslovančina499 SGWaAP
0.274praslovanský676 SGWaAP
0.339prajazyk415 SGWaAP
0.351praslovanské426 SGWaAP
0.381indoeurópsky2234 SGWaAP
0.447etnonymum471 SGWaAP
0.471južnoslovanský423 SGWaAP
0.474západoslovanský604 SGWaAP
0.492indoeurópska805 SGWaAP
0.494východoslovenské_nárečie852 SGWaAP
0.501hláskový458 SGWaAP
0.502východoslovanský433 SGWaAP
0.504etymologický1232 SGWaAP
0.529nosovka441 SGWaAP
0.530slovotvorný4010 SGWaAP
0.531staroslovanské777 SGWaAP
0.540staroslovenský939 SGWaAP
0.542nárečie29324 SGWaAP
0.544morféma3111 SGWaAP
0.550staroslovanský1193 SGWaAP
0.555etymologicky743 SGWaAP
0.556slabičné471 SGWaAP
0.557nárečová2373 SGWaAP