Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000praobyvateľ520 SGWaAP
0.522osídlenec771 SGWaAP
0.557prapredok2077 SGWaAP
0.558kočovný_kmeň1023 SGWaAP
0.564Indián33608 SGWaAP
0.571predhistorický712 SGWaAP
0.571indiánsky_kmeň3036 SGWaAP
0.575severoamerický_Indián546 SGWaAP
0.578aborigén874 SGWaAP
0.593kolonista6897 SGWaAP
0.594pravlasť2527 SGWaAP
0.598predhistorická864 SGWaAP
0.598domorodec25183 SGWaAP
0.603neolitický811 SGWaAP
0.605osídliť4216 SGWaAP