Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pranierovať3694 SGWaAP
0.414kritizovať149399 SGWaAP
0.428ironizovať2870 SGWaAP
0.450zosmiešňovať6926 SGWaAP
0.485pokrytectvo12995 SGWaAP
0.488demaskovať2098 SGWaAP
0.529odsudzovať40642 SGWaAP
0.536karikovať696 SGWaAP
0.541ostro_kritizovať5930 SGWaAP
0.542poburovať4077 SGWaAP
0.549obžalúvať508 SGWaAP
0.562nemorálnosť3093 SGWaAP
0.564glorifikovať1833 SGWaAP
0.566nemravnosť3259 SGWaAP
0.566amorálnosť1417 SGWaAP
0.571moralizovať2920 SGWaAP
0.571zvrátenosť6688 SGWaAP
0.573dvojtvárnosť1811 SGWaAP
0.575farizejstvo2371 SGWaAP
0.578kriminalizovať2153 SGWaAP
0.579brojiť4212 SGWaAP
0.582malomeštiactvo869 SGWaAP