Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000praktikantka1104 SGWaAP
0.397stážistka1240 SGWaAP
0.543učiteľka143438 SGWaAP
0.557zdravotníčka2014 SGWaAP
0.579učnica739 SGWaAP
0.586kolegyňa80482 SGWaAP
0.593asistentka33159 SGWaAP
0.600kolegynka2183 SGWaAP
0.604spolužiačka24646 SGWaAP
0.607teta94795 SGWaAP
0.608ošetrovateľka8830 SGWaAP
0.609vychovávateľka20741 SGWaAP
0.610telocvikárka460 SGWaAP
0.611pracovníčka66223 SGWaAP
0.614pani627783 SGWaAP
0.615študentka77287 SGWaAP
0.617profesorka32776 SGWaAP
0.627laborantka1937 SGWaAP
0.631spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.632susedka15267 SGWaAP
0.634slečna137132 SGWaAP
0.636sekretárka21900 SGWaAP
0.640agentka6507 SGWaAP
0.641guvernantka2023 SGWaAP