Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pragmatizmus5424 SGWaAP
0.281idealizmus5687 SGWaAP
0.347konzervativizmus7677 SGWaAP
0.397oportunizmus2274 SGWaAP
0.397racionalizmus3906 SGWaAP
0.415individualizmus8799 SGWaAP
0.431pozitivizmus2987 SGWaAP
0.433liberalizmus19638 SGWaAP
0.445nihilizmus3239 SGWaAP
0.447utilitarizmus1208 SGWaAP
0.448skepticizmus4907 SGWaAP
0.450materializmus9225 SGWaAP
0.460kolektivizmus1831 SGWaAP
0.465relativizmus5097 SGWaAP
0.468egoizmus16497 SGWaAP
0.471voluntarizmus681 SGWaAP
0.474pragmatickosť490 SGWaAP
0.483kriticizmus766 SGWaAP
0.494altruizmus3363 SGWaAP
0.495pacifizmus1171 SGWaAP
0.498populizmus15092 SGWaAP
0.508pragmatik3856 SGWaAP
0.510dogmatizmus2038 SGWaAP