Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pragmatik3856 SGWaAP
0.361idealista5821 SGWaAP
0.415realista11142 SGWaAP
0.441cynik3635 SGWaAP
0.473marxista5377 SGWaAP
0.497oportunista2613 SGWaAP
0.506pragmatický10466 SGWaAP
0.508pragmatizmus5424 SGWaAP
0.511karierista2493 SGWaAP
0.512nihilista865 SGWaAP
0.513dogmatik1560 SGWaAP
0.519racionalista1259 SGWaAP
0.524materialista3595 SGWaAP
0.526pozitivista564 SGWaAP
0.528egocentrik636 SGWaAP
0.535demagóg3233 SGWaAP
0.548diletant4553 SGWaAP
0.553zásadový3580 SGWaAP
0.553antikomunista1676 SGWaAP
0.559intelektuál31790 SGWaAP
0.565populista9479 SGWaAP
0.571utopista1035 SGWaAP