Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pragmatické3924 SGWaAP
0.464pragmatický10466 SGWaAP
0.506principiálne2295 SGWaAP
0.528idealistické858 SGWaAP
0.553metodologické1251 SGWaAP
0.561ideologické6710 SGWaAP
0.569triezve2990 SGWaAP
0.571ideové3864 SGWaAP
0.577rozumové3031 SGWaAP
0.579racionálne21349 SGWaAP
0.579prvoplánové1655 SGWaAP
0.587konfrontačné700 SGWaAP
0.589politické122191 SGWaAP
0.590konštruktívne5202 SGWaAP
0.593dogmatické1377 SGWaAP
0.595štátnické743 SGWaAP
0.596dialektické768 SGWaAP
0.602konsenzuálne727 SGWaAP
0.603filozofické10273 SGWaAP
0.606názorové1469 SGWaAP
0.606pragmatická6775 SGWaAP
0.609materialistické1353 SGWaAP
0.610pragmatizmus5424 SGWaAP
0.613autoritatívne1749 SGWaAP
0.613polovičaté819 SGWaAP