Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pradávny3403 SGWaAP
0.257dávny41195 SGWaAP
0.391pradávna2923 SGWaAP
0.414starodávny8915 SGWaAP
0.419prastarý14774 SGWaAP
0.449dávnovek1745 SGWaAP
0.452predhistorický712 SGWaAP
0.455prapôvodný1245 SGWaAP
0.467staroveký17040 SGWaAP
0.470prehistorický2698 SGWaAP
0.474praveký7639 SGWaAP
0.482mýtický5265 SGWaAP
0.495bájny5736 SGWaAP
0.495dávnoveký577 SGWaAP
0.513prapredok2077 SGWaAP
0.523dávna45569 SGWaAP
0.540predkresťanský982 SGWaAP
0.542starobylý12217 SGWaAP
0.551pradávne837 SGWaAP
0.556tisícročný2026 SGWaAP
0.573prastará12145 SGWaAP
0.580keltský6859 SGWaAP
0.585predhistorická864 SGWaAP
0.591mytologický3588 SGWaAP
0.592predok127851 SGWaAP