Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pradávna2923 SGWaAP
0.295dávna45569 SGWaAP
0.356prastará12145 SGWaAP
0.371starodávna8691 SGWaAP
0.391pradávny3403 SGWaAP
0.403dávnoveká514 SGWaAP
0.433dávnovek1745 SGWaAP
0.478predhistorická864 SGWaAP
0.480starobylá13634 SGWaAP
0.483staroveká15215 SGWaAP
0.493bájna3774 SGWaAP
0.497mýtická4606 SGWaAP
0.519praveká4434 SGWaAP
0.520prapôvodná1410 SGWaAP
0.522prastaré2708 SGWaAP
0.534predkresťanská1046 SGWaAP
0.537pradávne837 SGWaAP
0.544prehistorická2175 SGWaAP
0.545dávnoveký577 SGWaAP
0.553tisícročná6291 SGWaAP
0.554dávny41195 SGWaAP
0.554stáročná2790 SGWaAP
0.555mytológia16432 SGWaAP
0.556pohanská7442 SGWaAP
0.567mystická9575 SGWaAP