Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pracujúci87516 SGWaAP
0.373pracujúce5823 SGWaAP
0.424pracujúca30559 SGWaAP
0.495pracujúci18300 SGWaAP
0.528zamestnaný47711 SGWaAP
0.588pracovať1590151 SGWaAP
0.634robotník113585 SGWaAP
0.637zamestnané1640 SGWaAP
0.642pracovník684333 SGWaAP
0.644vysokoškolsky_vzdelaný7665 SGWaAP
0.652zamestnávať80588 SGWaAP
0.684nezamestnaný61441 SGWaAP
0.685nepracovať50638 SGWaAP
0.691práceschopný1195 SGWaAP
0.697námezdný876 SGWaAP
0.702študujúci7738 SGWaAP