Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pracovník684333 SGWaAP
0.431zamestnanec1176988 SGWaAP
0.549Pracovník4025 SGWaAP
0.580pracovníčka66223 SGWaAP
0.582pracovnica2015 SGWaAP
0.595údržbár7305 SGWaAP
0.602technik75160 SGWaAP
0.623brigádnik15813 SGWaAP
0.623odborný251245 SGWaAP
0.629stážista5653 SGWaAP
0.631vedúci139633 SGWaAP
0.632pedagogický74748 SGWaAP
0.635úradník148254 SGWaAP
0.641spolupracovník105049 SGWaAP
0.642pracujúci87516 SGWaAP
0.644obslužné_personál825 SGWaAP
0.644pedagóg189236 SGWaAP
0.645terénny_sociálny4057 SGWaAP
0.646robotník113585 SGWaAP