Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pracovníčka66223 SGWaAP
0.368zamestnankyňa25425 SGWaAP
0.457referentka6387 SGWaAP
0.492úradníčka8082 SGWaAP
0.500riaditeľka212781 SGWaAP
0.536metodička2485 SGWaAP
0.544knihovníčka7533 SGWaAP
0.549laborantka1937 SGWaAP
0.557ekonómka8033 SGWaAP
0.560informátorka984 SGWaAP
0.566pokladníčka6788 SGWaAP
0.580pracovník684333 SGWaAP
0.584manažérka29618 SGWaAP
0.586zástupkyňa46643 SGWaAP
0.590pani627783 SGWaAP
0.596tajomníčka9637 SGWaAP
0.596dobrovoľníčka11422 SGWaAP
0.596vedúca5190 SGWaAP
0.597archivárka452 SGWaAP
0.603personalistka1531 SGWaAP
0.604asistentka33159 SGWaAP
0.608inšpektorka2508 SGWaAP
0.611konzultantka4692 SGWaAP
0.611praktikantka1104 SGWaAP
0.613vychovávateľka20741 SGWaAP