Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pracovitý16890 SGWaAP
0.361usilovný10221 SGWaAP
0.389svedomitý4869 SGWaAP
0.432dobrosrdečný5043 SGWaAP
0.432charakterný3105 SGWaAP
0.462cieľavedomý6959 SGWaAP
0.464poriadkumilovný1328 SGWaAP
0.466snaživý6449 SGWaAP
0.469vzdelaný45211 SGWaAP
0.487rozhľadený6258 SGWaAP
0.488učenlivý2700 SGWaAP
0.492podnikavý4422 SGWaAP
0.501komunikatívny7920 SGWaAP
0.511činorodý2508 SGWaAP
0.517šikovný121432 SGWaAP
0.523obetavý12787 SGWaAP
0.524múdry88722 SGWaAP
0.524zásadový3580 SGWaAP
0.531rozvážny6839 SGWaAP
0.536priebojný2544 SGWaAP
0.537dobroprajný1045 SGWaAP
0.539ctižiadostivý3976 SGWaAP
0.545chápavý6803 SGWaAP
0.550čistotný2069 SGWaAP
0.550pohostinný5578 SGWaAP