Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pracovité915 SGWaAP
0.497snaživé526 SGWaAP
0.520vzdelané2348 SGWaAP
0.550dobrosrdečné441 SGWaAP
0.568pracovitý16890 SGWaAP
0.570oddané1905 SGWaAP
0.578poslušné4399 SGWaAP
0.578pracovitá5496 SGWaAP
0.583sebavedomé4091 SGWaAP
0.593prítulné1286 SGWaAP
0.596chápavé895 SGWaAP
0.615činorodé408 SGWaAP
0.616nebojácne680 SGWaAP
0.617lojálne614 SGWaAP
0.620tolerantné2246 SGWaAP
0.621čistotné412 SGWaAP
0.623zdatné1312 SGWaAP
0.624nevzdelané552 SGWaAP
0.627prispôsobivé1045 SGWaAP
0.628tvrdohlavé1933 SGWaAP
0.629namyslené582 SGWaAP
0.633usmievavé2205 SGWaAP
0.635obetavé1100 SGWaAP
0.640disciplinované1579 SGWaAP
0.646čulé1059 SGWaAP