Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pracovisko252832 SGWaAP
0.531špecializované_pracovisko3910 SGWaAP
0.580zdravotnícke_zariadenie62531 SGWaAP
0.589Pracovisko1235 SGWaAP
0.593lôžkové_oddelenie3135 SGWaAP
0.598výskumné_pracovisko3071 SGWaAP
0.610laboratórium105227 SGWaAP
0.634detašovaný_pracovisko5874 SGWaAP
0.637oddelenie428244 SGWaAP
0.654mamografické594 SGWaAP
0.674vedeckovýskumné_pracovisko543 SGWaAP
0.681rádiologické1533 SGWaAP
0.685radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.688výpočtové_stredisko1808 SGWaAP
0.694interné_oddelenie5050 SGWaAP
0.695gastroenterologické494 SGWaAP
0.696dialyzačné542 SGWaAP
0.696prístrojové_vybavenie5726 SGWaAP
0.699psychiatrické_oddelenie3439 SGWaAP
0.699zariadenie1633958 SGWaAP
0.700geriatrické_oddelenie808 SGWaAP
0.701pracovné327789 SGWaAP