Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pražský41253 SGWaAP
0.306brniansky2925 SGWaAP
0.345Pražský7844 SGWaAP
0.431pražská43866 SGWaAP
0.432ostravský3201 SGWaAP
0.452viedenský22367 SGWaAP
0.452varšavský2953 SGWaAP
0.466pražské19184 SGWaAP
0.502berlínsky7167 SGWaAP
0.526budapeštiansky6999 SGWaAP
0.531moskovský15528 SGWaAP
0.533krakovský3320 SGWaAP
0.539bratislavský242855 SGWaAP
0.556olomoucký2856 SGWaAP
0.556mníchovský4981 SGWaAP
0.556český497788 SGWaAP
0.556Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.560brnianska3336 SGWaAP
0.569Praha461633 SGWaAP
0.576olomoucká1215 SGWaAP