Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pražské_Divadlo840 SGWaAP
0.412Činoherný1093 SGWaAP
0.455Divadlo27941 SGWaAP
0.494astorka1959 SGWaAP
0.495činohra_SND3722 SGWaAP
0.507Činohra_SND1797 SGWaAP
0.517Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.519radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.529Činohra1228 SGWaAP
0.529Astorka2867 SGWaAP
0.534divadlo_Astorka2852 SGWaAP
0.538brnianske1888 SGWaAP
0.539činohra11134 SGWaAP
0.551Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.556Semafor1361 SGWaAP
0.558komorné_divadlo2811 SGWaAP
0.565Karol_Spišák2805 SGWaAP
0.567divadlo_astorka1453 SGWaAP
0.571Divadelný4794 SGWaAP