Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pražské19184 SGWaAP
0.258brnianske1888 SGWaAP
0.368ostravské868 SGWaAP
0.401varšavské1247 SGWaAP
0.445Pražský7844 SGWaAP
0.445viedenské5063 SGWaAP
0.448mníchovské1514 SGWaAP
0.451bratislavské69502 SGWaAP
0.455berlínske2467 SGWaAP
0.459pražská43866 SGWaAP
0.466pražský41253 SGWaAP
0.477olomoucké554 SGWaAP
0.483londýnske10878 SGWaAP
0.485budapeštianske2918 SGWaAP
0.486Praha461633 SGWaAP
0.496košické25683 SGWaAP
0.497moskovské6848 SGWaAP
0.511krakovské768 SGWaAP
0.526české82715 SGWaAP
0.529brniansky2925 SGWaAP
0.535brnianska3336 SGWaAP
0.543parížske7705 SGWaAP
0.545newyorské4401 SGWaAP