Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pražská43866 SGWaAP
0.286brnianska3336 SGWaAP
0.369Pražský7844 SGWaAP
0.421varšavská3470 SGWaAP
0.431pražský41253 SGWaAP
0.433ostravská3877 SGWaAP
0.436viedenská26700 SGWaAP
0.454berlínska6924 SGWaAP
0.458budapeštianska6218 SGWaAP
0.459pražské19184 SGWaAP
0.467bratislavská188230 SGWaAP
0.480olomoucká1215 SGWaAP
0.524krakovská1688 SGWaAP
0.529londýnska27630 SGWaAP
0.531plzenská2169 SGWaAP
0.540Praha461633 SGWaAP
0.557košická78029 SGWaAP
0.569moskovská12866 SGWaAP
0.574brniansky2925 SGWaAP
0.580česká395551 SGWaAP