Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prívetivé4494 SGWaAP
0.417prívetivý9248 SGWaAP
0.435prívetivá5875 SGWaAP
0.507vľúdne2143 SGWaAP
0.519priateľské23862 SGWaAP
0.546intuitívne11603 SGWaAP
0.571ústretové3240 SGWaAP
0.591príjemné233605 SGWaAP
0.603užívateľské_rozhranie7081 SGWaAP
0.610grafické_užívateľské673 SGWaAP
0.618intuitívne_ovládanie4775 SGWaAP
0.629prehľadné17426 SGWaAP
0.630nevtieravé535 SGWaAP
0.639žičlivé1184 SGWaAP
0.641chytré3170 SGWaAP
0.644grafické_rozhranie2866 SGWaAP
0.646prajné1047 SGWaAP
0.651ovládateľné3019 SGWaAP
0.652nenáročné10039 SGWaAP