Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prítmie11611 SGWaAP
0.203pološero2354 SGWaAP
0.383polotma828 SGWaAP
0.399šero17926 SGWaAP
0.409mihotavé_svetlo1092 SGWaAP
0.451šero1388 SGWaAP
0.476tma206952 SGWaAP
0.478slabo_osvetlená875 SGWaAP
0.497mihotavý1120 SGWaAP
0.526tlmené6853 SGWaAP
0.561dusná1874 SGWaAP
0.563tieň192242 SGWaAP
0.573mesačný_svit6205 SGWaAP
0.576ticho141043 SGWaAP
0.581oslepujúce1279 SGWaAP
0.584šerá572 SGWaAP
0.589mihotať1818 SGWaAP
0.591temrava981 SGWaAP