Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prírodovedné_múzeum2060 SGWaAP
0.215Prírodovedný_múzeum893 SGWaAP
0.365múzeum440457 SGWaAP
0.437archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.465Múzeum36161 SGWaAP
0.472prírodovedecké940 SGWaAP
0.475Archeologický1046 SGWaAP
0.478etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.523Prírodovedecký402 SGWaAP
0.531SNM16931 SGWaAP
0.539národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.546vosková_figurína2941 SGWaAP
0.547Botanický_záhrada2477 SGWaAP
0.553východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.565botanická_záhrada14736 SGWaAP
0.569Zoologický_záhrada814 SGWaAP
0.575Múzeum_moderné2494 SGWaAP
0.577zoologická_záhrada18778 SGWaAP
0.584Etnografický1007 SGWaAP
0.587paleontologická910 SGWaAP
0.593galéria245259 SGWaAP
0.596banícke_múzeum2419 SGWaAP