Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prírodovedec8436 SGWaAP
0.310biológ9375 SGWaAP
0.335botanik6233 SGWaAP
0.427bádateľ22622 SGWaAP
0.435geograf3624 SGWaAP
0.441zoológ4803 SGWaAP
0.453entomológ1280 SGWaAP
0.474paleontológ2765 SGWaAP
0.477astronóm23359 SGWaAP
0.479mineralóg620 SGWaAP
0.484filozof66898 SGWaAP
0.493polyhistor2337 SGWaAP
0.493geológ10731 SGWaAP
0.503ekológ7803 SGWaAP
0.519filológ2149 SGWaAP
0.526fyzik26732 SGWaAP
0.529orientalista946 SGWaAP
0.530antropológ5235 SGWaAP
0.537fyziológ1563 SGWaAP
0.544etnograf3785 SGWaAP
0.544popularizátor2304 SGWaAP
0.550historik117571 SGWaAP
0.550encyklopedista693 SGWaAP
0.554jazykovedec12097 SGWaAP