Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.245živelná_katastrofa1413 SGWaAP
0.273živelná_pohroma10872 SGWaAP
0.490katastrofa113090 SGWaAP
0.499cunami6514 SGWaAP
0.512povodeň85562 SGWaAP
0.526zemetrasenie63101 SGWaAP
0.531hladomor10272 SGWaAP
0.539katastrofická4955 SGWaAP
0.547ničivá_povodeň1277 SGWaAP
0.548tsunami6193 SGWaAP
0.549výbuch_sopka2621 SGWaAP
0.556vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.557ničivá11577 SGWaAP
0.559zosuv_pôda8648 SGWaAP
0.568kataklizma2091 SGWaAP
0.570veterná_smršť3550 SGWaAP
0.572neúroda2459 SGWaAP
0.574vlna_tsunami1573 SGWaAP
0.580záplava60985 SGWaAP
0.580ničivé_zemetrasenie3372 SGWaAP
0.584havária75186 SGWaAP
0.588tajfún6073 SGWaAP