Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prípustný8852 SGWaAP
0.386prípustné14849 SGWaAP
0.413prípustná19186 SGWaAP
0.449dovolený6153 SGWaAP
0.512povolený40547 SGWaAP
0.600akceptovateľný6708 SGWaAP
0.618povolená53908 SGWaAP
0.627neprípustný5799 SGWaAP
0.656prekročený4021 SGWaAP
0.658postačujúci7079 SGWaAP
0.665posudzovaný9620 SGWaAP
0.669povolené37154 SGWaAP
0.682vymedzený27675 SGWaAP
0.686definovaný43449 SGWaAP
0.688nutný27266 SGWaAP
0.702vyjadrený23022 SGWaAP
0.705zohľadnený4043 SGWaAP
0.706stanovený139908 SGWaAP
0.710menovitý7161 SGWaAP
0.712ekvivalentný5757 SGWaAP