Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000príkorie4491 SGWaAP
0.375ústrk725 SGWaAP
0.439protivenstvo2982 SGWaAP
0.469útrapy15006 SGWaAP
0.499poníženie14945 SGWaAP
0.538krivda35627 SGWaAP
0.546bezprávie6795 SGWaAP
0.556nevďak1428 SGWaAP
0.566vytrpieť10949 SGWaAP
0.578utrpenie155408 SGWaAP
0.587zverstvo10322 SGWaAP
0.591popáchať833 SGWaAP
0.595pretrpieť8838 SGWaAP
0.597ukrutnosť3641 SGWaAP
0.616násilenstvo639 SGWaAP
0.618neprávosť16008 SGWaAP
0.621nevďačnosť2031 SGWaAP
0.622trápenie60566 SGWaAP
0.625skrivodlivosť1087 SGWaAP
0.629nepriazeň_osud3435 SGWaAP
0.629strasť7858 SGWaAP
0.631nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.634nežičlivosť502 SGWaAP
0.634neľudskosť2374 SGWaAP
0.640neprajnosť2073 SGWaAP
0.645prenasledovanie45816 SGWaAP
0.645ukrutné1095 SGWaAP
0.646neláska2811 SGWaAP
0.647perzekúcia7796 SGWaAP
0.648krutosť20498 SGWaAP
0.648útlak18132 SGWaAP
0.649trpké_sklamanie910 SGWaAP
0.650dobrodenie7239 SGWaAP
0.650pohŕdanie13977 SGWaAP
0.656represálie4171 SGWaAP
0.659nepriateľstvo14938 SGWaAP
0.663opovrhovanie2915 SGWaAP
0.666roztrpčenie1069 SGWaAP
0.666zahanbenie3242 SGWaAP
0.667trýzeň2416 SGWaAP
0.668nevernosť1830 SGWaAP
0.669podlosť3793 SGWaAP
0.673nepriazeň4579 SGWaAP