Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000príkorie4491 SGWaAP
0.375ústrk725 SGWaAP
0.439protivenstvo2982 SGWaAP
0.469útrapy15006 SGWaAP
0.499poníženie14945 SGWaAP
0.538krivda35627 SGWaAP
0.546bezprávie6795 SGWaAP
0.556nevďak1428 SGWaAP
0.566vytrpieť10949 SGWaAP
0.578utrpenie155408 SGWaAP
0.587zverstvo10322 SGWaAP
0.591popáchať833 SGWaAP
0.595pretrpieť8838 SGWaAP
0.597ukrutnosť3641 SGWaAP
0.616násilenstvo639 SGWaAP
0.618neprávosť16008 SGWaAP
0.621nevďačnosť2031 SGWaAP
0.622trápenie60566 SGWaAP
0.625skrivodlivosť1087 SGWaAP
0.629nepriazeň_osud3435 SGWaAP
0.629strasť7858 SGWaAP
0.631nespravodlivosť29581 SGWaAP