Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000príjazdová16914 SGWaAP
0.340prístupová43843 SGWaAP
0.442asfaltová34183 SGWaAP
0.468asfaltová_prístupová1971 SGWaAP
0.503chodník296109 SGWaAP
0.517zámková_dlažba9651 SGWaAP
0.517parkovisko181551 SGWaAP
0.522garáž165001 SGWaAP
0.526štrková5737 SGWaAP
0.530dláždený1250 SGWaAP
0.561vjazd28322 SGWaAP
0.564inžinierska_sieť32440 SGWaAP
0.573príchodová541 SGWaAP
0.581štvorprúdová2759 SGWaAP
0.592oplotenie37274 SGWaAP
0.595príjazd12756 SGWaAP