Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000príčinnosť1156 SGWaAP
0.346kauzalita4248 SGWaAP
0.442ontologická2011 SGWaAP
0.465determinizmus1926 SGWaAP
0.468kauzálny2743 SGWaAP
0.476kauzálna3258 SGWaAP
0.506ontologický1966 SGWaAP
0.507dialektická2001 SGWaAP
0.509relativita4557 SGWaAP
0.513relatívnosť1099 SGWaAP
0.513príčinná1411 SGWaAP
0.514transcendentná1465 SGWaAP
0.517dialektický1881 SGWaAP
0.520dialektika4899 SGWaAP
0.520súcno2864 SGWaAP
0.527metafyzická3950 SGWaAP
0.529kauzálne927 SGWaAP
0.534ontológia3082 SGWaAP
0.538náhodnosť2082 SGWaAP
0.539epistemologický525 SGWaAP
0.540determinovanosť446 SGWaAP
0.540aristotelovská815 SGWaAP
0.541metafyzický3257 SGWaAP