Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000právom_hrdý2810 SGWaAP
0.237patrične_hrdý1892 SGWaAP
0.313hrdý81336 SGWaAP
0.390hrdiť21872 SGWaAP
0.497pyšný25404 SGWaAP
0.522hrdá29666 SGWaAP
0.548hrdé5507 SGWaAP
0.667pyšná10184 SGWaAP
0.694popýšiť7510 SGWaAP
0.721obdivovať133377 SGWaAP
0.731pochváliť148351 SGWaAP
0.734hrdo35986 SGWaAP
0.738závidieť64854 SGWaAP
0.745právom41476 SGWaAP
0.752vzorne_reprezentovať1452 SGWaAP
0.753hrdosť54295 SGWaAP
0.755vďačný76255 SGWaAP
0.758vzdať_hold7222 SGWaAP
0.763vzdávať_hold3941 SGWaAP
0.773ašpirovať4997 SGWaAP
0.774pýšiť42120 SGWaAP
0.781zagratulovať5333 SGWaAP
0.783reprezentovať189177 SGWaAP