Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000právom41476 SGWaAP
0.401oprávnene25110 SGWaAP
0.651bezpochyby45916 SGWaAP
0.663neprávom11319 SGWaAP
0.709nepochybne8110 SGWaAP
0.718nesporne20751 SGWaAP
0.726prívlastok47708 SGWaAP
0.727nepochybne98421 SGWaAP
0.734hrdiť21872 SGWaAP
0.744zaslúžiť255248 SGWaAP
0.745právom_hrdý2810 SGWaAP
0.756jednoznačne287915 SGWaAP
0.757vyslúžiť44219 SGWaAP
0.761dozaista12709 SGWaAP
0.771zaslúžene55351 SGWaAP
0.772pyšný25404 SGWaAP
0.773nesporne3274 SGWaAP
0.775zasluhovať14280 SGWaAP
0.777neodškriepiteľne1077 SGWaAP
0.779patriť2068855 SGWaAP
0.779nepopierateľne2101 SGWaAP