Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prápor20875 SGWaAP
0.242pluk21773 SGWaAP
0.346rota17882 SGWaAP
0.380tanková_brigáda645 SGWaAP
0.382delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.394peší_prápor769 SGWaAP
0.404peší_pluk3628 SGWaAP
0.409armádny_zbor2629 SGWaAP
0.425batalión1905 SGWaAP
0.429čata15357 SGWaAP
0.430veliteľ145290 SGWaAP
0.430ženijný_prápor1222 SGWaAP
0.436gardový853 SGWaAP
0.446veliteľstvo20062 SGWaAP
0.467podplukovník8662 SGWaAP
0.471gardová913 SGWaAP
0.477ženijný666 SGWaAP
0.479rotmajster2219 SGWaAP
0.485tanková_divízia808 SGWaAP
0.486Prápor556 SGWaAP
0.490Veliteľstvo1432 SGWaAP
0.491delostrelec3028 SGWaAP
0.492tankový_prápor449 SGWaAP