Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pozostalý18691 SGWaAP
0.234pozostalý4923 SGWaAP
0.245pozostalá2315 SGWaAP
0.456pozostalé689 SGWaAP
0.508zosnulý21584 SGWaAP
0.583pohreb79709 SGWaAP
0.597zomrelý4428 SGWaAP
0.614zosnulé4539 SGWaAP
0.626zomrelý5420 SGWaAP
0.634zomrelé1237 SGWaAP
0.638zosnulý34506 SGWaAP
0.642nebožtík5906 SGWaAP
0.643zomretý753 SGWaAP
0.649zomretý3214 SGWaAP
0.658sústrasť6502 SGWaAP
0.662zosnulá986 SGWaAP
0.669zosnulá9668 SGWaAP
0.676zomrelá1257 SGWaAP
0.682úmrtné598 SGWaAP
0.683smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.689príbuzný130159 SGWaAP
0.689odškodnenie27252 SGWaAP