Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pozostalá2315 SGWaAP
0.245pozostalý18691 SGWaAP
0.311pozostalý4923 SGWaAP
0.476pozostalé689 SGWaAP
0.538zomrelá1257 SGWaAP
0.590zosnulá9668 SGWaAP
0.593zomrelý4428 SGWaAP
0.629vdova45141 SGWaAP
0.630zomrelé1237 SGWaAP
0.638sústrasť6502 SGWaAP
0.641zomretý3214 SGWaAP
0.643zosnulý21584 SGWaAP
0.653zosnulá986 SGWaAP
0.657zosnulé4539 SGWaAP
0.658zomreté576 SGWaAP
0.670nebohá7193 SGWaAP
0.671zosnulý34506 SGWaAP
0.677zomrelý5420 SGWaAP
0.682pohreb79709 SGWaAP
0.682zomretý753 SGWaAP
0.684úprimná_sústrasť6143 SGWaAP
0.685príbuzná1527 SGWaAP
0.686jednorazové_odškodnenie637 SGWaAP