Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pozoruhodná31350 SGWaAP
0.390obdivuhodná14692 SGWaAP
0.397pôsobivá21567 SGWaAP
0.418neobyčajná16049 SGWaAP
0.425fascinujúca14271 SGWaAP
0.459impozantná9419 SGWaAP
0.483unikátna79073 SGWaAP
0.487pozoruhodný35833 SGWaAP
0.488nevšedná14793 SGWaAP
0.504význačná2706 SGWaAP
0.506zaujímavá459657 SGWaAP
0.510skvostná4911 SGWaAP
0.512podivuhodná4028 SGWaAP
0.524výnimočná106417 SGWaAP
0.529nezvyčajná27822 SGWaAP
0.537úchvatná9813 SGWaAP
0.554prekvapujúca12687 SGWaAP
0.561ohromujúca7886 SGWaAP
0.561jedinečná167945 SGWaAP
0.572znamenitá4184 SGWaAP
0.574interesantná894 SGWaAP
0.580významná348026 SGWaAP
0.585vzácna90033 SGWaAP
0.590prekvapivá10058 SGWaAP