Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pozitivizmus2987 SGWaAP
0.315racionalizmus3906 SGWaAP
0.346idealizmus5687 SGWaAP
0.389empirizmus1104 SGWaAP
0.431pragmatizmus5424 SGWaAP
0.432pozitivistická722 SGWaAP
0.439utilitarizmus1208 SGWaAP
0.442konzervativizmus7677 SGWaAP
0.448pozitivistický563 SGWaAP
0.451liberalizmus19638 SGWaAP
0.451materializmus9225 SGWaAP
0.454pozitivista564 SGWaAP
0.463evolucionizmus659 SGWaAP
0.470nihilizmus3239 SGWaAP
0.476dogmatizmus2038 SGWaAP
0.478voluntarizmus681 SGWaAP
0.478humanizmus17405 SGWaAP
0.478naturalizmus2845 SGWaAP
0.481kriticizmus766 SGWaAP
0.484anarchizmus1903 SGWaAP
0.488postmodernizmus1877 SGWaAP
0.494existencializmus2174 SGWaAP
0.494marxizmus13099 SGWaAP
0.496relativizmus5097 SGWaAP
0.500osvietenstvo7952 SGWaAP