Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pozitivistický563 SGWaAP
0.301racionalistický771 SGWaAP
0.412pozitivista564 SGWaAP
0.417empirizmus1104 SGWaAP
0.418evolucionizmus659 SGWaAP
0.429pozitivistická722 SGWaAP
0.432materialistický3326 SGWaAP
0.434dialektický1881 SGWaAP
0.437objektivizmus476 SGWaAP
0.445racionalizmus3906 SGWaAP
0.448pozitivizmus2987 SGWaAP
0.450scholastický447 SGWaAP
0.474dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.476epistemologický525 SGWaAP
0.476gnozeologický486 SGWaAP
0.477dogmatický2709 SGWaAP
0.477kriticizmus766 SGWaAP
0.485deizmus428 SGWaAP
0.488iracionalizmus471 SGWaAP
0.492utilitarizmus1208 SGWaAP
0.493fenomenologický465 SGWaAP
0.508platonizmus451 SGWaAP