Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pozitivistická722 SGWaAP
0.354racionalistická730 SGWaAP
0.395materialistická3135 SGWaAP
0.424racionalizmus3906 SGWaAP
0.428empirizmus1104 SGWaAP
0.429pozitivistický563 SGWaAP
0.430objektivizmus476 SGWaAP
0.432pozitivizmus2987 SGWaAP
0.439fenomenologická852 SGWaAP
0.442štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.443scholastická825 SGWaAP
0.443metafyzika7150 SGWaAP
0.451dialektika4899 SGWaAP
0.458fenomenológia2209 SGWaAP
0.461aristotelovská815 SGWaAP
0.462marxistická6571 SGWaAP
0.464dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.465evolucionizmus659 SGWaAP
0.479postmodernizmus1877 SGWaAP
0.484racionalistický771 SGWaAP
0.486hermeneutika1755 SGWaAP
0.493dialektická2001 SGWaAP
0.494dogmatická2399 SGWaAP