Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pozitivista564 SGWaAP
0.378racionalista1259 SGWaAP
0.402materialista3595 SGWaAP
0.412pozitivistický563 SGWaAP
0.450relativista638 SGWaAP
0.454pozitivizmus2987 SGWaAP
0.454evolucionizmus659 SGWaAP
0.457empirizmus1104 SGWaAP
0.486marxista5377 SGWaAP
0.490utopista1035 SGWaAP
0.495agnostik2375 SGWaAP
0.500metafyzik421 SGWaAP
0.501racionalistický771 SGWaAP
0.502racionalizmus3906 SGWaAP
0.504objektivizmus476 SGWaAP
0.506deizmus428 SGWaAP
0.506agnosticizmus1002 SGWaAP
0.506osvietenec2494 SGWaAP
0.508idealista5821 SGWaAP
0.518postmodernista623 SGWaAP
0.519teizmus1329 SGWaAP