Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pozemná_komunikácia16812 SGWaAP
0.373cestná87361 SGWaAP
0.508cestná_premávka53381 SGWaAP
0.530cestné13070 SGWaAP
0.533dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.551premávka75582 SGWaAP
0.580líniová_stavba2109 SGWaAP
0.581vozovka69043 SGWaAP
0.583cestný43969 SGWaAP
0.591dopravný_inšpektorát16910 SGWaAP
0.598živnostenské_podnikanie5827 SGWaAP
0.600vnútrozemská_plavba1089 SGWaAP
0.606zvislé_dopravné1725 SGWaAP
0.607mostný_objekt4748 SGWaAP
0.609motorové_vozidlo102136 SGWaAP
0.615dráhové_vozidlo2102 SGWaAP
0.619dopravná169170 SGWaAP
0.627zjazdnosť3046 SGWaAP
0.635dopravný176203 SGWaAP
0.643svetelné_signalizačné425 SGWaAP
0.644plynulosť_cestná5824 SGWaAP
0.647územné_plánovanie14471 SGWaAP
0.648svetelná_signalizácia7277 SGWaAP